నూతన మెట్రో రూటు ఖరార్, రేపు హెచ్ఎంఆర్ కి అందించే అవకాశం

0
Advertisement

metro train project review (2)

Advertisement

* మెట్రో రైల్ రూటు మార్పుకు శ్రీకారం

* పాత రూటు ప్రకారం 7 చారిత్రాత్మక హిందూ దేవాలయాలు, 28 పురాతన ముస్లిం మందిరాలు, 1000 నివాస గృహాలు ద్వంసం అయ్యేవి.

* రేపు పూర్తీ స్తాయి రూటు ప్లాను మెట్రో అధికారులకు అందించే అవకాశం

Microsoft Word - 25-11-2014_1_ METRO TRAIN PROJECT REVIEW_ PRESS NOTE.docx

Advertisement