అందరి పిల్లలకి చదువు, పౌష్టికాహారం అందించడమే తెలంగాణ ప్రభుత్వ లక్ష్యం : కమీషనర్ అమరపాలి

0
Advertisement

DSC_3805

Advertisement

Amrapali - W&CW Dept.

DSC_3854

DSC_3836

DSC_3841

DSC_3846

Amrapali - W&CW Dept.2

DSC_3757

DSC_3759

DSC_3783

DSC_3925

DSC_3884

DSC_3876

DSC_3874

Advertisement